Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Årsmøte for 2022

Innkalling til årsmøte for regnskapsåret 2022

Sted: Ibestad kulturhus, foaje

Dato: 23.05.23 kl 1800

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av møteleder og sekretær
  4. Valg av to til å underskrive protokollen
  5. Årsmelding
  6. Regnskap
  7. Valg
  8. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes snarest og innen 22.05.23.

Regnskap for 2022 finner du her

Årsberetning finner du her

 

Styret.

Årsmøte for 2021

Årsmøte for 2021 vil bli avholdt på Ibestad kulturhus, i foajeen, tirsdag 24.05.22 kl 18

Vanlige årsmøtesaker

Årsberetning

Regnskap

Årsmøte for 2019

Ibestad Vassverk SA avholder årsmøte for regnskapsåret 2019 08.06.2020 kl. 18.30 på Rollnes samfunnshus på Nord-Rollnes.

Innkallingen finner du her

Årsmelding

Regnskap 

Årsmøte for 2020

Årsmøte for 2020 blir avholdt 15.06.2021 kl 1830 på Rollnes Samfunnshus

Ordinære årsmøtesaker

Årsmelding for 2020 finner du her

Regnskap for 2020 finner du her

Årsmøte for 2018

Ibestad vassverk innkaller til årsmøte for 2018 tirsdag 28.05.2019 kl 1830 på kommunestyresalen.

Saker som ønskes tatt opp til behandling bes sendt inn innen 22.05.2019

Innkallingen finner du her

Årberetning

Årsregnskap

Ibestad Vassverk SA
Mellomveien
9450 Hamnvik

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Org.nr.: 954 225 267

Telefon: 77 09 54 95
Telefax: 77 09 54 75
Mobil: 957 80 103

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews